POŠLJI VPRAŠANJE

Financiranje

FINANČNI LIZING

je oblika financiranja, kjer se podjetje ali podjetnik že ob sklenitvi pogodbe odloČi za lastništvo nad predmetom lizinga po poteku pogodbe. Finančni lizing po svoji vsebini predstavlja financiranje nakupa vozila na obroke, pri čemer amortizacijo obračunava lizingojemalec.

 

OPERATIVNI LIZING

je vrsta financiranja vozila, ki je namenjena podjetjem in podjetnikom, ki želijo vozilo le uporabljati in jih nakup vozila po izteku pogodbenega razmerja ne zanima. Lizingojemalec za uporabo vozila plačuje stroške najema, lizingodajalec pa knjiži vozilo kot osnovno sredstvo in zanj obračunava amortizacijo. Operativni lizing z vključenimi dodatnimi storitvami (»all inclusive«) lahko vključuje tudi zamenjavo pnevmatik, redna in izredna vzdrževalna dela, zavarovanje in podaljševanje registracij, nadomestno vozilo - torej vse, kar vključuje redna uporaba vozila.