POŠLJI VPRAŠANJE

Ekologija

Vsi v podjetju se zavedamo odgovornosti do okolja. S praktičnimi dejanji se trudimo maksimalno prispevati k čim bolj učinkoviti izrabi virov ter čim manjšemu onesnaženju okolja.

Namen skrbi za okolje ni zgolj ustreči zapisanim standardom, temveč vse posameznike osvestiti do te mere, da bi tovrsten odnos ponotranjili in ga izvajali na vseh življenjskih področjih.

 

 

 

 

 

Objavite na družabnih omrežjih