POŠLJI VPRAŠANJE

DOŽIVLJENJSKA GARANCIJA

Doživljenjska garancija na lastno delo naše mehanične vam zagotavlja, da smo lastne storitve opravili 100% kakovostno in strokovno. V kolikor se izkaže drugače ste upravičeni do brezplačne rešitve morebitne težave. Smo prva in v tem trenutku edina slovenska mehanična delavnica, ki tudi javno izjavlja, da lastne storitve opravlja 100% kakovostno in strokovno in za lastno opravljeno delo daje neomejeno garancijo.

 

100% garancija na korektno opravljene storitve

Zaposleni v avtomobilski industriji smo pogosto tarče neupravičenih kritik in natolcevanj. Trditve o navidezno opravljenih mehaničnih storitvah, vnovični rabi rabljenih delov, površno opravljenih delih predstavljajo le nekaj zloglasnih stereotipov, ki po nepotrebnem strašijo okoli delavnic. Ker želimo tovrstne stereotipe razbiti,  vam VEDNO in na VSE lastne storitve opravljene v naši mehanični delavnici jamčimo 100% korektnost poslovanja. In to povemo na glas.

 

AC Lovše – prava odločitev. 

 

 

Več o doživljenjski garanciji

 Doživljenjska garancija zajema garancijo na vse opravljeno lastno delo v vseh avtomehaničnih delavnicah podjetja AC Lovše d.o.o. (menjave, popravila, montaže, demontaže, nadgradnje, …). NE zajema garancije na material, temveč na delo.

 

Doživljenjska garancija se NE nanaša na:

- izdelek, vgrajen material in rezervne dele,

- lastno delo, kjer je po opravljeni storitvi že opravljena storitev s strani tretje osebe,

- lastno delo, kjer lahko:

 • višja sila (naravni pojavi kot strela, poplave, požar, neurje, neustrezna kvaliteta goriva, …),
 • napake v materialu,
 • obraba materiala,
 • kakovost materiala,
 • nenormalna uporabe vozila,
 • uporaba vozila, ki ni v skladu z navodili proizvajalca ali zakoni o cestnem prometu privede do odstopanja od kvalitete opravljene storitve.

 

Serviserji – ne glede na to, v kateri mehanični delavnici delamo -  imamo na razpolago enak material in orodje. Kakovost opravljenega dela pa je tista, ki odloča, kdo je dober in kdo manj dober serviser.

 

 

Pogosta vprašanja - FAQ

1. Na kaj se doživljenjska garancija (v nadaljevanju DG) nanaša? 

Doživljenjska garancija se nanaša na opravljeno lastno delo avtomehaničnih delavnic podjetja AC Lovše d. o. o. (menjave, popravila, montaže, demontaže, nadgradnje, …). 

 

2. Na kaj se nanaša termin doživljenjska? 

Doživljenjsko se nanaša na življenjsko dobo vozila oziroma materiala. 

 

3. Ali DG pokriva tudi vgrajen material in nadomestne dele? 

Ne, DG zajema opravljeno lastno delo. Na material pripada garancija, ki jo predpiše proizvajalec (običajno eno leto). 

 

4.  Ali lahko DG uveljavljam na kateremkoli pooblaščenem servisu Toyota v Sloveniji? 

DG je ekskluzivna storitev podjetja AC Lovše d. o. o., zato jo lahko uveljavljate le pri nas. 

 

5. Kako bom vedel, da mi za določeno storitev pripada DG? 

Na vsak račun, ki vključuje lastno delo, za katerega dajemo DG, bomo odtisnili žig »doživljenjska 

garancija«. S tem računom boste lahko uveljavljali DG. Pomembno je, da original račune shranjujete. 

 

6. Ali DG velja le zame ali tudi za novega lastnika, če avto prodam? 

DG je vezana na vozilo, zato jo lahko uveljavlja vsak naslednji lastnik vozila. 

 

7. Ali lahko reklamiram storitev tudi pri drugih serviserjih? V primeru, da mi nekdo drug odpravi 

napako ali lahko od vas dobim povrnjene stroške? 

DG lahko uveljavljate le v naših delavnicah (Domžale ali Kranj). DG ne bo veljala, če bo v reklamirano 

storitev posegal kdorkoli drug razen AC Lovše d. o. o.

 

8. Ali je v DG zajeto prav vse lastno delo ali so kakšne izjeme? 

V DG je zajeta večina lastnega dela naših mehaničnih delavnic. 

Izjeme: 

 1. delo, kjer lahko zaradi napak na izdelku, pride do odstopanja kakovosti opravljene storitve,

 2. delo, kjer je po opravljeni storitvi v AC Lovše d. o. o. vanj že posegala tretja oseba, 

 3. delo, kjer lahko zaradi: 

 • višje sile (naravni pojavi: strela, poplava, požar, neurje, neustrezna kvaliteta goriva, …), 
 • napak v materialu, 
 • obrabe materiala, 
 • kakovosti materiala, 
 • neobičajne uporabe vozila, 
 • uporabe vozila, ki ni v skladu z navodili proizvajalca ali zakoni o cestnem prometu pride do odstopanja od kakovosti opravljene storitve.

9. Kaj če na računu nimam žiga za DG? 

Ob plačilu računa preverite ali je servisni svetovalec račun ožigosal z DG. Če bo svetovalec ocenil, da gre za storitev, ki ni predmet DG, bo na račun pritisnil žig 100% garancija na korektno opravljeno storitev. Če kasneje ugotovite, da žiga na računu nimate, se lahko z original računom kadarkoli oglasite pri nas in ga bomo odtisnili (velja za vse račune, izdane po 1. 6. 2011). 

 

10. Koliko stane DG? 

DG je obveza podjetja AC Lovše d. o. o., s katero strankam zagotavljamo najvišjo možno kakovost opravljenih storitev v naših servisnih delavnicah. Za stranke je popolnoma brezplačna. 

 

11. Ali moram za veljavnost DG vozilo redno vzdrževati pri vas? 

Redno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo vozila in je nujno potrebno za varno vožnjo. Vzdrževanje vozila pri Toyoti Lovše priporočamo, saj smo edini, ki za lastno delo nudimo DG.

 

12. Ali mi v primeru, da uveljavljam DG, pripada nadomestno vozilo? 

Da. Stranki v primeru uveljavljanja DG pripada brezplačno nadomestno vozilo za čas odprave napake. Strošek porabljenega goriva nosi stranka. 

 

13. Pred dvema letoma ste mi menjali vodno črpalko. Zopet je potrebna menjava. Ali bom zaradi DG plačal samo material, zamenjava vodne črpalke pa bo brezplačna? 

Ker se vodna črpalka ni okvarila zaradi nekakovostnega dela pri prvi menjavi, v tem primeru ne gre za DG. 

 

14. Čistili ste mi zavore, ki so zablokirale zaradi rje. Po nekaj časa so zavore zopet slabe oziroma jih je potrebno čistiti. Ali lahko uveljavljam DG? 

Razna čiščenja zaradi svoje narave (vremenski vplivi, vlaga, material…) niso in ne morejo biti predmet DG.

 

15. Po dveh letih od montaže meglenk so me opozorili, da mi ena meglenka sveti preveč v tla. Ali lahko uveljavljam DG in do kdaj? 

Da, DG lahko uveljavljate. Predlagamo, da se oglasite čimprej, da pravilno nastavimo meglenko. DG ni časovno omejena.

 

16. Ali na polnjenje klimatske naprave tudi velja DG? 

Polnjenje klimatske naprave je ena od storitev, kjer 100% jamčimo, da smo storitev opravili korektno. Ne moremo pa jamčiti, da bo klimatska naprava v vozilu brezhibno delovala neomejeno dolgo. Plin v klimatski napravi je potrošni material, za katerega je predvideno, da se na vsake toliko časa obnovi oziroma ponovno napolni. 

 

17. Zavore na mojem vozilu so bile slabe, zato ste mi stružili zavorne diske in menjali zavorne ploščice. Imam na to DG? 

DG imate na menjavo zavornih ploščic, kar pomeni, da jamčimo pravilno namestitev zavornih ploščic. Na struženje zavornih diskov 100% jamčimo, da smo storitev izvedli kakovostno in strokovno. Ker pa so zavorni diski material, ki se z uporabo iztroši (na kar sama naša storitev nima vpliva), DG na to storitev ne velja. 

 

18. V vaši delavnici ste mi montirali vlečno kljuko. Ko sem prvič priklopil prikolico, sem opazil,  da luči na prikolici ne svetijo. Ali boste to brezplačno popravili?

Da. V primeru, da luči ne svetijo zaradi nestrokovne montaže vlečne kljuke, vam bomo napako v najkrajšem možnem času odpravili.

 

19. Zamenjali ste mi žarnico in mi na delo dali DG. Po enem letu je žarnica ponovno pregorela. Mi jo boste brezplačno zamenjali? 

Žarnica je pregorela zaradi uporabe žarnice oziroma vozila in ne zaradi slabo opravljenega dela pri menjavi. V tem primeru DG na lastno delo ne pride v poštev. Pri ponovni menjavi se zaračuna menjavo in žarnico. 

 

20. Na mojem vozilu ste optično nastavili podvozje. Ali sem upravičen do DG? 

Optično nastavitev podvozja smo opravili 100% strokovno in v skladu z navodili. Jamčimo, da je v trenutku odhoda iz naše hiše podvozje pravilno nastavljeno. Ker pa na podvozje vplivajo razni dejavniki (način vožnje, nepravilna uporaba vozila, …), zaradi katerih lahko pride do ponovne potrebe po nastavitvi podvozja, na to delo ne moremo dati DG. 

 

21. Pred dvema letoma ste na mojem vozilu odpravljali rjo. Sedaj se je na istem mestu zopet pojavila? Lahko koristim DG? 

Pojav rje je posledica večih dejavnikov (material, vremenski vplivi, mehanske poškodbe, …). Popravilo rje zato ni predmet DG. 

 

22. Opravili ste redni servis na mojem vozilu. Po servisu je začelo nekaj ropotati. Ko sem pogledal pod pokrov motorja, sem videl, da zaščita filtra zraka ni pravilno pritrjena. Se lahko oglasim, da popravite?

Seveda! Oglasite se in našo napako bomo nemudoma sanirali.

 

23. Menjali ste mi vetrobransko steklo. Po dveh letih mi je ob pranju v avtopralnici začelo teči ob vetrobranskem steklu v kabino. Mi velja DG?

Da, DG vam velja. Oglasite se in preverili bomo, kaj je vzrok za puščanje vode. V primeru slabe montaže vetrobranskega stekla vam ga bomo ponovno pravilno namestili oz. zatesnili.

Objavite na družabnih omrežjih